خاطراتی از سفر حج سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

محمود خالقی که از سال ۱۳۶۴ هم‌ر‌زم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است در برنامۀ «‌مسافر بهشت» رادیو معارف به بیان خاطراتی از نحوۀ آشنایی با سردار در سفر حج سال ۱۳۷۱ پرداخت.

در سال 71 به حج مشرف شدیم، من و سردار مسئولیتی در بعثۀ مقام رهبری داشتیم البته کاروان‌های ما مستقل بود؛ کاروان حاج قاسم به مسجدالنبی نزدیک تر بود و من شب ها به محل استقرار کاروان ایشان می رفتم.
آن زمان درهای مسجدالنبی از  11 شب تا یک ساعت قبل از اذان صبح بسته می شد، زائران از دو ساعت قبل از اذان پشت درهای بسته می ایستادند تا به محض بازگشایی به سرعت وارد شوند؛ من و حاج قاسم جزء اولین نفرها بودیم که می‌ایستادیم و به محض آنکه درها باز می شد به سرعت داخل می شدیم و هدف مان این بود که به بخش روضۀ مسجد برویم و نماز شب را بخوانیم.
روزها هم مشغول کار می شدیم، در مکه هم مشغول امور بودیم. حاج قاسم معمولاً روز عرفه را با نذر قصد روزه می‌کرد و آن زمان که عرفه در فصل گرمای عربستان بود، روزه دار بود یکی دو باری که غار حرا مشرف شدیم از سکوت و خلوتی آنجا بسیار خوشش آمد. در مکه عقد اخوت بستیم.
نظرات کاربران