حج‌گزاری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها

آیا حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در طول زندگی خود حج تمتع به‌جای آورده‌اند؟

آیا حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در طول زندگی خود حج تمتع بهجای آوردهاند؟


حجةالوداع در سال دهم هجرت اولین باری بود که مسلمانان با حضور رسول خدا  صلی‌الله‌علیه‌وآله در گروه و قافله بزرگ شرکت کردند و حج تمتع و حج کامل ابراهیمی را بهجای آوردند. این حج جنبۀ آموزشی داشت و مسلمانان این نوع حج را برای اولین بار انجام دادند که در حقیقت حج ابراهیمی بود یعنی پیراسته از آن اضافاتی بود که مشرکان انجام میدادند چون بتپرستان حج ابراهیمی را با خرافات آمیخته بودند ولی در این حج زنان و مردان مطابق دستور رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله اعمال را انجام دادند. در آن حج حضرت فاطمۀ زهرا سلام‌الله‌علیها هم حضور داشتند، به این استناد که حضرت علی علیه‌السلام  پیش از سفر حج به دستور رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله به یمن رفته بود، در بازگشت از یمن به مکه آمد و دراثنای موسم حج به پیامبر ملحق شد، ولی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با قافلۀ مدینه، همراه پدرشان به مکه رفتند.


حج تمتع دو قسمت دارد، یک قسمتش عمره است که حاجیان انجام میدهند و موقتاً از احرام بیرون میآیند و مجدداً محرم میشوند و به منا و عرفات میروند، در حجةالوداع حاجیان قسمت اول را انجام داده بودند که حضرت علی علیه‌السلام  از یمن آمد و به دیدن حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها رفت، دید حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها عطر استعمال کرده و بوی خوشی میدهد و لباس رنگرزیشده پوشیدهاند. همین مسئلۀ، قرینه بر این بوده است که حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها در حال احرام نبود، همچنان که وقتی امیرمؤمنان علیه‌السلام  از حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها علت را جویا شد، گفتند: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآلهبه من فرمودهاند است. این قرینه بر این است که آنها عمره را انجام داده بودند و در حال احرام نبودند. در ادامه حضرت علی علیه‌السلام  از پیامبر این قضیه را پرسید، حضرت فرمودند: بله من گفتم که مسلمانان بعد از خروج از عمره و قبل از محرم شدن اینطور چیزها بر آنها حرام نیست، بنابراین این قضایای طولانی مطرحشده در مورد حج و صحبتهای امیرالمؤمنین علیه‌السلام  با حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و پیامبر نشان میدهد که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها همراه با قافلۀ مدینه در این حج شرکت کردهاند.


برگرفته از گفتوگوی پایگاه اطلاعرسانی حج با حجتالاسلاموالمسلمین پیشوایی


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران